Konference Dialogem ke zdraví

"Dialog je rozhovor dvou nebo více osob, který může vést k nalezení společného stanoviska." 

Náš dialog začal nějak tak…

Myšlenka uspořádat konferenci Dialogem ke zdraví vznikla jako reakce na dění v oblasti výživy. V novém tisíciletí se zdravý životní styl stal tématem číslo 1 a návody na správné stravování, pohyb, efektivní hubnutí, změnu aktuálního stylu, společně s novými postupy a procedurami zpracování potravin, ovládly populaci, která se však nedopatřením ocitla v začarovaném kruhu informací.    

Důležitým impulsem pro vznik konference nebyla pouze častá protichůdnost doporučení a přebytek informací, ale hlavně reakce a dotazy našich zákazníků a čtenářů na informace, které se k nim z různých stran dostávaly.

A tak se společnost STOB CZ s. r. o. ve spolupráci s Fórem zdravé výživy a Společností pro výživu rozhodl vytvořit nový, otevřený projekt, v němž dostanou prostor všechny zúčastněné strany, a každý z přítomných si tak bude moci utvořit vlastní názor.


18. 10. 2015 dostal projekt konkrétní obrys a proběhla 1. konference. Díky velkému úspěchu jsme navázali hned v dubnu 2. a v říjnu 3. dialogem. Rádi bychom pro vás konferenci i nadále připravovali každý rok. 

Podívejte se na aktuální program konference níže a pokud vás zaujme, můžete se rovnou i přihlásit. Kapacita je omezená, poto se neváhejte přihlásit co nejdříve.

Program konference (5. 11. 2017): 

8:45 - 9:20 Registrace

9:30 - 9:45 Úvod

PhDr. Iva Málková

9:45 - 11:00 Doplňky stravy?

MUDr. Ondřej Nývlt

MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.

11:00 - 11:30 Přestávka

11:30 - 12:30 Ketogenní diety?

Martina Dvořáková

Eva Chocenská

12:30 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:00 téma bude upřesněno

14:00 - 15:00 Půsty?

Mgr. Martin Jelínek

MUDr. Dana Maňasková

15:00 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Průmyslově zpracované potraviny?

PharmDr. Margit Slimáková

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

16:30 - 17:00 Slovo lékaře závěrem, diskuse

Doc. MUDr. Jan Piťha, Csc. 

Další konference je plánovaná na 5. 11. 2017.


    

Pro koho a proč?

Konference Dialogem ke zdraví je určena nejen odborníkům, ale všem, kteří se zajímají o výživu, rádi si povídají a samozřejmě mají rádi také dobré jídlo.

Cílem konference je seznámit se s názory různých alternativních výživových směrů, přístupy odborníků, kteří se této sféře věnují, a vyslechnout si ve vzájemné seriózní diskuzi argumenty pro a proti. Prostor získají i vaše názory a zkušenosti.

Nebudeme vám říkat: „Jezte toto, nejezte ono.“  Tato konference předkládá informace, ze kterých si vy sami určíte, co je vhodné pro vás. Volená témata a přístupy jsou pouhou variantou, ne dogmatem. 

Konference má akreditaci ČAS (České asociace sester) a jejím absolvováním mohou zdravotní sestry a nutriční terapeuti získat 4 kredity.


Jak často?

Konference měla velký úspěch, na který bychom rádi navázali a každý rok pro vás připravovali nová témata s různými hosty. Termín konference Dialogem ke zdraví IV jsme stanovili na již zmiňované datum 5. 11. 2017.

Kde?

Konference probíhá v Praze v IKEMu.


Fotogalerie

Najděte sebe a vaše známé v zaujatém dialogu na fotografiích z uplynulé konference (22. 10. 2016). Zde se podívejte na naše hosty a celkovou atmosféru.


Reference

Co si o tom všem myslíte aneb některé vaše reference z dotazníků spokojenosti:

  

   

     

     navštivte facebook konference Dialogem ke zdraví


                      

 

Nejbližší plánované akce